Euroopan elintarviketurvallisuusviraston ja sen alaisen Suomen ruokaviraston määrittelemän ravintolisiä koskevan lainsäädännön vuoksi emme voi esittää terveysväittämiä tuotteestamme. Esimerkiksi termiä ”antioksidanttinen” saa esittää ravintolisistä ainoastaan oliiviöljyn sisältämistä polyfenoleista. Jotta internetin aktiiviset ravintovalvontasheriffit eivät kiihottuisi liikaa tästä blogikirjoituksesta, toteamme, että emme väitä Black Stuffilla olevan ihmiskehossa olevan antioksidanttista tai muutakaan vaikutusta, jonka Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto olisi vahvistanut.

Black Stuffin vaikuttavat aineet eli lignofenolit, fulvo- ja humushapot ovat läpikäyneet satoja yliopistotutkimuksia, missä näiden aineiden todetaan omaavan toinen toistaan rohkaisevampia vaikutuksia ihmisen terveydelle. Kuitenkin näihin tutkimuksiin viittaaminen ravintolisän markkinoinnissa on lainsäädännöllä kielletty. Haluamme kuitenkin rohkeasti, vaikkakin ehkä harmaalla alueella liikkuen julkaista tutkimuksen, joka on tehty nimenomaan meidän tuotteellamme, ei jollakin sen irrallisella ainesosalla.

Tutkimus Riikan yliopistossa, maaliskuu 2020

Riga Stradiņš Universityn biokemian laitoksella tutkittiin Black Stuffin antioksidanttista potentiaalia laboratoriossa in vitro. Tarkoittaa siis, että koeputkessa, ei elävässä ihmisessä, joten taaskaan terveysväitteitä ei voida senkään puolesta esittää. Jos jotakuta kiinnostaa biokemia ja tutkimusmenetelmät antioksidanttisen potentiaalin selvittämiseksi, niin tutkimusraportin voi ladata tästä.

Jos et halua ladata englanninkielistä tutkimusraporttia, tässä suomen kielinen lyhennelmä tutkimuksesta.

Tutkimus Black Stuffin antioksidanttipotentiaalista ja kyvystä neutraloida vapaita radikaaleja in vitro

Seuraavia parametrejä käytettiin määrittämään in vitro antioksidanttivaikutus ja kyky neutraloida vapaat radikaalit:

  • Kokonaisfenolipitoisuus
  • DPPH (antioksidanttien kyky puhdistaa 2,2-difenyyli-1-pikryylihydratsyyliradikaali)
  • FRAP (antioksidanttien kyky vähentää rauta Fe3+ -ionit Fe2+ -ioneiksi)
  • ABTS (antioksidanttien kyky estää ABTS-kationiradikaalien muodostumista).

”Arvioitaessa Black Stuffissa olevien bioaktiivisten aineiden kykyä vähentää kolmenarvoisia rautaioneja (Fe3+) kaksiarvoisiksi (Fe2+) voidaan arvioida niiden antioksidanttikapasiteetti. Saadut FRAP-tulokset osoittavat, että Black Stuff -aineella on kyky luovuttaa elektroneja pelkistämään Fe3+ Fe2+:ksi eli vapaiden radikaalien neutraloimiseksi.

Tiedetään, että luonnollisissa aineissa (tuotteissa) olevat antioksidantit voivat suojata vapaita radikaaleja vastaan, vähentäen tai jopa poistaen vapaiden radikaalien vahinkoa solukalvoille. Black Stuffissa olevat fenolit osoittavat suurta antioksidanttiaktiivisuutta, suojaten siten sekä solukalvoja että solumembraanireseptoreita neutraloimalla vapaat radikaalit säädellen samalla oksidatiivista stressiä. Hypoteettisesti Black Stuffin pitkäaikainen käyttö parantaa kehon antioksidanttikapasiteettia parantaen siten kehon immuunisuutta ja optimoimalla muita elimistön aineenvaihduntaprosesseja varmistaen hapetus-pelkistys -homeostaasin.”

Alise Silova, lääketieteen tohtori
Johtava tutkija, RSU:n biokemian laitos